• info@lbtransfer.cz
  • + 420 733 668 374

Doprava

Doprava

Nabízíme vnitrostátní a mezinárodní dodávkovou autodopravu do 1,5 tuny.

Působnost v rámci celé ČR a zemích EU.

Možnost navázání dlouhodobější spolupráce ( Plánované svozy, rozvozy).

Ceny za dopravu jsou smluvní, v případě zájmu o vytvoření cenové nabídky, prosím využijte poptávkový formulář.

Poptávkový formulář:

Název společnosti:

IČ:

DIČ:

Telefon:

Váš email (vyžadováno):

Kontaktní osoba:

-------------------------------------------------------------------------------

Nakládka:

Datum:

Adresa nakládky (vyžadováno):

Popis zboží, množství, rozměry (vyžadováno):

-------------------------------------------------------------------------------

Vykládka:

Datum:

Adresa vykládky (vyžadováno):

Vaše zpráva:

Přepravní podmínky:

Přepravce se zavazuje zajistit přepravu v souladu s Úmluvou CMR, ADR a AETR a zboží naložit a vyložit včas a v pořádku.

V případě, že zboží není nachystáno na určeném místě a v určenou dobu nebo není v poptávaném způsobu zabalení (velikosti), musí tuto skutečnost objednatel co nejrychleji odstranit a zboží připravit.

Vznikne-li tímto přepravci prodlení, nebo dostane-li se tímto do časového skluzu, který zapříčíní včasné nedojetí na další nakládku pro jiného zákazníka, je objednavatel povinen vzniklou škodu uhradit.

V případě zrušení objednávky v den nakládky je objednavatel povinen přepravci uhradit náklady a ušlý zisk s tím spojené.

Faktura za dopravu je splatná do 14 dnů od data vystavení, není-li sjednáno jinak.

Děkujeme.

Tým LB transfer